Přebírání sponzorského daru

Tímto bychom rády poděkovaly společnosti PFM Group za sponzorský dar ve výši 30 000Kč a zároveň panu starostovi Dragovi Sukalovskému za sprostředkování tipu na naše mateřské centrum. Jelikož nás čeká stěhování do kulturního domu, a s tím spojené další náklady na dovybavení, stěhování, atd., určitě tento dar bude naplno využit.
Ještě jednou DĚKUJEME!!

Mohlo by se vám líbit...