Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s.

Farského 481/20, Kuřim

Předsedkyně: Mgr. Sandra Naďová, 608 355 790, nadova@kurimata.cz

Kontakt pro oslavy: Ing. Miroslava Hortová, 604 930 162, mrozmanova@seznam.cz
Najdete nás v prostorách na ulici Farského 481 (80 m od nádraží, 300 m od Alberta)

Naše centrum