Rodinné a mateřské centrum KuřiMaTa bylo založeno v lednu 2008.

Současnou předsedkyní je Mgr. Sandra Naďová.

Z historie:

Rok 2018: předsedkyně Sandra Naďová

Rok: 2017: karneval, uspávání broučků, den otevřených dvěří, tvoří celá rodina, muzikoterapie, hrajeme si s barvami

Rok 2014-2016: cvičení, herny, tvoření, relaxace; předsedkyně Miroslava Hortová

Rok 2013: nové prostory, noc s Andersenem, výtvarné dílny, cvičení v pondělí, letní kreativní hrátky

Rok 2012: herna v KD, Mikuláš, tanečky s Patricií

Rok 2011: cvičení v Penzionu U Mostu, výtvarné dílny, jarní burza

Rok 2010: cvičení na Podlesí, jarní burza, brigáda MŠ Jungmannova, herna v KD, kuřimaťácký rej masek, výtvarné dílny

Rok 2009: cvičení na Podlesí, předsedkyně Miloslava Kollarčíková.

Rok 2008: založení centra